Genetisk Testrapport för vikthantering

Resultat:

Jag är en:

Kolhydratreducerare = skall minska intag av kolhydrater

Din motions-ID:

Hög-MET = högintensiv träning

Resultaten av ditt test placerar dig i kategorin Responsiv för kolhydratrestriktion (”Kolhydratreducerare”)

och Mer responsiv för högintensiv motion (”Hög-MET”).

Tolkning

Responsiv för kolhydratrestriktion (”Kolhydratreducerare”). Personer med detta genetiska mönster löper större risk an andra att gå upp i vikt om de äter mycket kolhydrater. De kan ha lättare att gå ner i vikt om de minskar sitt kolhydratintag samtidigt som de äter färre kalorier totalt sett. Personer med detta genetiska mönster har en benägenhet for fetma och får problem med blodsockerregleringen om deras dagliga kolhydratintag står for mer an 45 % av det totala kaloriintaget. Man har visat att en minskning av kolhydratintaget optimerar blodsockerregleringen och minskar risken for ytterligare viktuppgång. Om personerna har en hög andel mättade och en lag andel enkelomättade fetter i sin

kost, okar risken for viktuppgång och höga blodsockervärden. Dessa personer kan må bättre om de utöver att minska det totala kaloriintaget aven begränsar det totala kolhydratintaget och förskjuter fettinnehållet i kosten mot enkelomättade fetter.

Mer responsiv för högintensiv motion (”Hög-MET”). Personer med detta genetiska monster har en lägre förmåga att förbränna kroppsfett till energi som svar på motion jamfort med personer med det alternativa genetiska monstret. De tenderar att förlora mindre vikt och kroppsfett än förväntat vid måttlig motion. Dessa personer kräver intensivare motion for att aktivera förbränningen av kroppsfett for att få energi och gå ner i vikt. De måste också hålla fast vid ett konsekvent motionsprogram for att hålla vikten.

 

Fick även veta att jag en förhöjd risk för hjärtinfarkt (vilket jag mer eller mindre misstänkte) hade ingen risk för benskörhet, tar upp b-vit i kosten lite sämre, men har en normal hantering av oxidativ stress.

Nu har jag tagit alla testerna. Man kan ta ett eller två om man vill.

www.ellenskost.se

 

Annonser