När man vill gå ner i vikt så måste man förbruka mer energi än man äter. Till att börja med så går det ofta ganska bra att gå ner i vikt. Man kanske går ner flera kilo på en vecka. Det beror på att ca 70% av viktnedgången är vatten.
Vi har ett lager av kolhydrater som energireserv i kroppen och tillsammans med kolhydraterna binds också vatten. När man äter mindre än man förbrukar så minskar kolhydratlagret och då minskar även vätskemängden i kroppen.
Det motsatta händer om man äter mindre än man förbrukar under en period och sen börjar äta mer igen. Då lagrar man upp kolhydrater och vatten igen och går snabbt upp något/några kilo.
Efter några dagar börjar viktnedgången gå saktare. Det beror på att det då till största delen är fett som förloras. 1 kg fettväv innehåller energi motsvarande 7700 kcal. Det är ganska mycket och det gör att det tar lång tid både att gå både ner och upp i vikt.
Om man äter ca 300-600 kcal mindre än man förbrukar så går man sakta men säkert ner i vikt. Det kan exempelvis räcka med att man plockar bort måltidsdrycken till maten och dricker vatten istället samt tar ett par promenader i veckan.

Om man har många kilos övervikt, så kan det kännas hopplöst, men 10-20 kilo neråt per år är betydligt bättre än att jojo-banta sig till en ännu större övervikt.
Man måste komma ihåg att när man går ner i vikt så minskar också energiförbrukningen. Man behöver helt enkelt mindre energi för att underhålla en lättare kropp. Det betyder att om man ska kunna fortsätta att gå ner i vikt så måste man antingen öka sin energiförbrukning eller minska sitt energiintag. 
 

Annonser