När vi äter kolhydrater så stiger halten av glukos (blodsocker) i blodet och hormonet insulin utsöndras för att våra celler ska öppna sig och ta in glukos för att använda till energi.
Vid dålig insulinkänslighet så känner inte cellerna att det finns insulin i blodet. Det innebär att cellerna inte släpper in blodsockret som de ska.

Följden blir att samtidigt som vi får högt blodsocker så kommer vi att ha massvis med insulin i blodet.  

Insulin är ett anabolt eller uppbyggande hormon. Det hjälper oss att bygga muskler, men det gör också att vi bygger fett. Dålig insulinkänslighet kommer alltså att göra att vi har en mängd fettsparande hormon cirkulerande och det säger sig självt att det inte är bra i längden.

Varför får man dålig insulinkänslighet?
Man kan få försämrad insulinkänslighet av flera anledningar. Det finns ofta en kombination av orsaker:

¤ Ärftliga faktorer kan göra att man lättare drabbas av dålig insulinkänslighet.

¤ Om man en längre tid äter mycket snabba kolhydrater så kan insulinkänsligheten bli sämre.

¤ Fysisk inaktivitet påverkar insulinkänsligheten negativt.

¤ Övervikt och då särskilt bukfetma kan ge försämrad insulinkänsligheten.

Dålig insulinkänslighet är ett förstadium till diabetes typ II, (”vuxendiabetes”) där man får energibrist i cellerna även om man har skyhöga blodsockervärden p.g.a. att kroppen inte reagerar på det insulin som skickas ut.
Även hjärtkärlen påverkas negativt av dålig insulinkänslighet p.g.a. ökade blodfettsvärden.
Vad kan man göra åt dålig insulinkänslighet?

Kan man då göra något för att förebygga eller förbättra dålig insulinkänslighet?

 Ja det är klart att man kan:

¤ Ät mat med låg glykemisk belastning (GB)
¤ Rör på dig. Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten. En halvtimmes promenad minst tre gånger i veckan ger god effekt.

¤ Om du är överviktig så bör du försöka gå ner i vikt för fetma gör att du får sämre insulinkänsligheten.
http://www.ellenskost.se

Annonser